Fer-se soci

Per fer-vos socis us heu d’adreçar al local del Centre de dilluns a divendres de 19:00h a 21:00h.

Caldrà que ens porteu les vostres dades personals i el número de compte bancari si voleu que us fem el cobrament pel banc a principis d’any.

Qüotes 2020

Soci Individual

Qüota anual ……………………………¨…………………………….. 53€ (pagament per banc o en efectiu) 

Soci familiar

* La qüota familiar és per tots els membres majors d’edat de la mateixa família o que visquin al mateix domicili i tinguin el mateix número de compte bancari.

Qüota anual ……………………………¨…………………………….. 44’75€ (pagament per banc o en efectiu)

 Soci juvenil

Qüota anual ……………………………¨…………………………….. 25€ (pagament per banc o en efectiu)

 Soci infantil

Qüota anual ……………………………¨…………………………….. 12€ (pagament per banc o en efectiu)