Fer-se soci

Per fer-vos socis teniu dues opcions:

– Mitjançant formulari on haureu de fer el pagament mitjançant transferència: FORMULARI

– Presencialment: us heu d’adreçar al local del Centre de dilluns a dijous de 18:00h a 20:00h.*

   *Caldrà que ens porteu les vostres dades personals i el número de compte bancari si voleu que us fem el cobrament pel banc a principis d’any.
     S’haurà d’abonar l’import de la quota en efectiu o bé fer transferència.

 

Quotes 2022

Soci Individual

Quota anual ……………………………¨…………………………….. 53,00€ (pagament per banc o en efectiu) 
QUOTA ÚLTIM QUADRIMESTRE ……………………… 28,50€ (pagament per banc o en efectiu) 

Soci familiar

* La quota familiar és per tots els membres majors d’edat de la mateixa família o que visquin al mateix domicili i tinguin el mateix número de compte bancari.

Quota anual ……………………………¨…………………………….. 44’75€ (pagament per banc o en efectiu)
QUOTA ÚLTIM QUADRIMESTRE ………………………. 24,00€ (pagament per banc o en efectiu) 

 Soci juvenil (de 14 a 17 anys)

Quota anual ……………………………¨…………………………….. 25,00€ (pagament per banc o en efectiu)
QUOTA ÚLTIM QUADRIMESTRE ……………………… 12,00€ (pagament per banc o en efectiu) 

 Soci infantil (de 0 a 13 anys)

Quota anual ……………………………¨…………………………….. 12,50€ (pagament per banc o en efectiu)
QUOTA ÚLTIM QUADRIMESTRE ……………………… 6,00€ (pagament per banc o en efectiu)