Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

VIES FERRADES

Diumenge 17 de desembre tenim prevista una nova via ferrada. Aquesta es penjarà properament a la pàgina web.

 

Dimecres 13 de desembre a les 20.30 h farem la reunió per preparar la sortida.

Per fer aquesta sortida cal tenir la llicència C.

En cas de no disposar-ne, caldrà fer-se la llicència temporal (Socis: 4,5 €; No socis: 7 €)

 
 
Material per l'activitat:
Casc, arnés, dissipador, vaga d'ancoratge, calçat adequat a les vies ferrades, i roba segons l'època i les condicions climatològiques. En cas de ràpels a la sortida, cal afegir un devallador com ara un vuit o cistelleta, un cordino per fer un marchard i dos mosquetons.

Els participants declaren que es troben en la condició física adequada a l'activitat, coneixen els riscos generals de les activitats que es desenvolupen en el medi natural, que han estat informats de tots els riscos específics de les activitats descrites i que els accepten voluntàriament comprometent-se a col·laborar activament en el bon funcionament de l’activitat.


Els participants declaren que assumeixen les responsabilitats i els danys propis o ocasionats a tercers en cas d’accident o incident, mitjançant una assegurança adient a l’activitat i en vigor i que, en el seu defecte, assumiran els possibles perjudicis per compte propi.